Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
Østsiden Sykehjem, Fredrikstad

Østsiden Sykehjem, Fredrikstad


Østsiden sykehjem er plassert frittliggende på en grønn, åpen og relativ flat tomt nord for Kong Fredrik II Golfbane i Fredrikstad. Sykehjemmet er et lavenergibygg som har fått Enovastøtte. 30 cm isolasjon i vegger og gulv og 40 cm i taket sørget for at trykk-tetthetsmålingene viste 0,52 som er langt under kravet, (1,5). Oppvarming er fjernvarme koblet opp mot Fredrikstad fjern-varme. Hovedentreprenør Backe Østfold, byggherre Fredrikstad Kommune og kontraktsummen var 134 mill.

Bygget er på 7350 kvm og inneholder 64 sykehjemsplasser og 12 dagplasser for demente. Backe Østfold har nå ansvar for prøvedrift og testing frem til den formelle overtakelsesforretningen 27. februar-15. BAS på Grålum har levert blant annet TEK 10 brakkerigg, lift, teleskoptruck og elektro utstyr  til dette prosjektet.