Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
Dette er BAS Maskinutleie AS

Dette er BAS Maskinutleie ASBAS Maskinutleie ble etablert i 2008, og fusjonerte med Kruse Smith AS sine 6 lager i 2015. Vi har nå 8 avdelinger fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør. Selskapet har siden etableringen hatt en jevn omsetningsvekst, og har i alle år levert positive tall. Selskapet omsatte i 2021 for 320,7 millioner NOK.

BAS Maskinutleie tilbyr utleie av maskiner og utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg. Vi kan tilby et bredt spekter av maskiner og utstyr fra kjente leverandører. Vårt utvalg av maskiner og utstyr passer til større og mindre byggeprosjekter. Vi har våre egne håndverkere som utfører fagarbeid relatert til rigging av brakker, provisoriske strømanlegg, byggheiser og anlegg for byggvarme. 

BAS Kompetanse bedriver sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring innen maskiner og utstyr. Vi holder åpne kurs på alle våre BAS lokasjoner i Norge, samt bedriftsinterne kurs for våre kunder på byggeplass.

BAS Maskinutleie er lokalisert fem steder på Østlandet, i Sør-Trøndelag, på Sørlandet og på Jæren. Vi har avdelinger på Hof, Grålum, Lindeberg, Gjøvik, Elverum, Trondheim, Kristiansand og på Klepp. Avdelingene har etablert et godt samarbeid, noe som gjør at vi har tilgang på ekstra ressurser om det skulle være nødvendig. BAS Maskinutleie har en organisering som gjør det mulig for oss å tilby god service til svært konkurransedyktige priser. Vi vedlikeholder og reparerer eget utstyr.

De ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er sentrale temaer som får stor oppmerksomhet i BAS Maskinutleie. Vi bruker maskiner og utstyr som til tider kan være farlig å betjene. Respekt for riktig bruk av utstyret er derfor viktig.

Vi jobber etter konkrete HMS - mål for 2023:

  • 0 alvorlige skader eller hendelser
  • Skadefrekvensverdi (H1-verdi) 0
  • Totalt sykefravær lavere enn 4 %

BAS Maskinutleie arbeider kontinuerlig med forbedringer for å forhindre hendelser som kan gi skade på personell, miljø eller materiell. Gode HMS - resultater gir oss et konkurransefortrinn og gode økonomiske resultater.