Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
Framnæs i Sandefjord

Framnæs i Sandefjord


Buer Entreprenør AS har inngått avtale med AS Thor Dahl om oppføring av boliger på Framnæs i Sandefjord.  Prosjekter er delt i to - første byggetrinn er Framnæs B2 som består av 10 leiligheter.  Andre byggetrinn er Framnæs B8 som totalt består av 53 leiligheter og parkeringsanlegg.  Samlet sum for begge trinn er ca 166 MNOK ekskl. MVA.Utbyggingen skjer på tomta til tidligere AS Framnæs Mek. Verksted.  Området ligger vestvendt med utsikt over fjorden og Sandefjord sentrum.  Den korte avstanden til sentrum, skoler, barnehager, eldresenter og idrettsanlegg gjør prosjektet svært attraktivt. BAS Hof leverer maskiner og utstyr til denne byggeplassen. Prosjektet er nå ferdig stilt.