Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
HAB Construction AS bygger overføringsanlegg for vann fra Hurdalssjøen

HAB Construction AS bygger overføringsanlegg for vann fra Hurdalssjøen


HAB Construction AS er i slutt fasen på nytt overføringsanlegg fra Hurdalen vannbehandlingsanlegg for Ullensaker kommune ved Hurdalssjøen.

Prosjektet omfatter følgende arbeider: Sjøledning på bunn, sjøledning i gravd grøft, retningsstyrt boring ut i sjø, korte strekk med grøfter på land, råvannsinntak med endearrangement, reserveinntak med ende arrangement, fiberkabel i sjø og på land og plass støpt utspylings kum. Kontraktsummen er på 30 millioner.

Vi har levert brakkerigg, pumpeutstyr, prov strøm, containere, kompressorer og annet utstyr på dette prosjektet.