Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
Haukerød barneskole

Haukerød barneskole


Buer Entreprenør AS har nå bygget ferdig ny barneskole på Haukerød for Sandefjord Kommune. Bruttoarealet er på 6300m2, og stod ferdig i 2013. Hele prosjektet er delt opp i faser - etter å ha bygget ny bygget har eksisterende bygg blitt revet og alt stod ferdig i 2014. Kontrakt summen på prosjektet var 122,3 mill. kr.

Bygget tilfredsstiller alle krav til lavenergihus og har fått energimerket grønn A. Prosjektet var forberedt på utfordringene knyttet til rivning og bygging med en skole i full drift, ikke minst med trafikksikkerhet ved ut- og inntransport av materialer. Det ble derfor innført et regime med kjøreforbud noen timer hver morgen og ettermiddag. Sammen med øvrige HMS-tiltak fungerte dette veldig bra.

BAS Maskinutleie AS avd. Hof har levert maskiner og utstyr til prosjektet.