Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
Greverud Torg i Oppegård

Greverud Torg i Oppegård


Kruse Smith Entreprenør bygger Greverud Torg i Oppegård. Prosjektet omfatter 101 leiligheter hvor 78 allerede er solgt. Leilighetene har en størrelse fra 43 til 147 kvadratmeter, og ligger plassert ved Greverud stasjon. Det skal etableres en gangbro fra perrongen på Greverud stasjon og inn til prosjektet, i tillegg bygges et helt nytt offentlig torg og sentrumspunkt for Greverud. Prosjektet omfatter i tillegg til boligene, 1600 kvadratmeter næringslokaler fordelt på 3 ulike butikklokaler, hvor REMA 1000 blir største leietaker med en butikk på 1.300 kvadratmeter. Foreløpig har vi levert byggesikring, letthus, elektro, containere, og det skal opp en kran og en brakkerigg i nær fremtid