Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
 Nye Sandnes rådhus

Nye Sandnes rådhus


Kruse Smith Entreprenør bygger nye Sandnes rådhus. Nybygget skal inneholde kjernefunksjoner for kommunen som bystyre- og formannskapssal, servicetorg og arbeidsplasser for ca. 350 ansatte. Det nye rådhusets plassering og betydning tilsier at dette vil bli et signalbygg med stort søkelys på det estetiske. Bygget er på 11000 m2 og skal stå ferdig i årskiftet 2017/2018. Vi leverer en god del utstyr til dette prosjektet nevnes kan, en stor Tek10 rigg, prov. strøm, byggegjerder og byggmaskiner.