Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
Ny hoved brannstasjon for Rogaland i Sandnes

Ny hoved brannstasjon for Rogaland i Sandnes


Kruse Smith Entreprenør har bygget Rogaland brann og redning IKS (RBR) sin nye hoved brannstasjon på Stangeland i Sandnes.

I tillegg til brannstasjon, huser bygget legevakt, ambulansesentral og tilbud om øyeblikkelig hjelp med 17 sengeplasser. Bygget er på 12 674 m2 BTA, og kostnads beregningen var på 520,5 mill kr.  

Vi har levert heis, lifter, brakkerigg og noe annet utstyr på dette prosjektet. Brannstasjonen var ferdigstillt i 2017.