Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
Sykehjem i Henrik Sørensensvei, Oslo

Sykehjem i Henrik Sørensensvei, Oslo


HSV Sykehjem er nå ferdigstillt av Backe Stor-Oslo, og ble bygget i henhold til standarden om passivhus. Det betyr at bygget minimum skal produsere så mye energi som det forbruker selv. Dette er en viktig måte å bygge på siden passivhus i større grad er bærekraftige for samfunnet - også i fremtiden. I tillegg til at det stilles krav til passivhusstandard, skal også HSV Sykehjem klassifiseres i henhold til BREEAM-NOR.
  • Oppdragsgiver: Oslo kommune, ved Sykehjemsetaten
  • Våre tjenester: Prosjektadministrasjon: PGL, Ass. Prosjektleder KVU og Prosjektledelse del 2, Prosessleder, Økonomi, anskaffelse.
  • Prosjektkostnad: ca 600 mill.
  • Egne arbeider: 6 mill.
  • Ferdigstillelse: KVU 2012
  • Ferdigstillelse bygging: 2017
  • Utløp leieavtale: 2047
  • Entrepriseform: Offentlig-privat samarbeid OPS

Backegruppen ved Gunnar M. Backe fikk i sin tid prosjektet, og har i mellom tiden skiftet navn til Backe Stor Oslo. Vi har hatt brakker, gassanlegg og annet små utstyr på prosjektet!