Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               

 

Mastelifter er kompakte, batteridrevne og selvgående vertikalløftere, for innendørs bruk. De leveres med merkefrie hjul, og har proporsjonal styring av drift og løft samt smidig manøvrering. Noen modeller leveres med utskyv i plattformen, og andre med jib.